ร้านอาหาร

  • 95317724-1.jpg
  • 204f72f4-f948-4d69-99bf-7aae86fad7d8
  • 95317726-1.jpg

เบเกอรี่คาเฟ่ & อาหารรสเลิศ Grano -1F-

95317739-2.jpg
ราคา อาหารเช้า 1,200 JPY
เปิด | 7:00 น
ปิด | 10:00 น.