ข้อมูลที่จอดรถ

ค่าจอดรถเท่ากับ¥ 1200 / วัน (รวมภาษี)

ไม่อนุญาตให้จองที่จอดรถ (มาก่อน)

ผู้ให้บริการรถเช่าที่ใกล้ที่สุด

「 Sky Rent A Car 」

ศูนย์จองโอะกินะวะ 098-859-6505 9: 00 ~ 18: 00
สาขา Okinawa Naha 098-861-8000 หลังโรงแรม * ถามเจ้าหน้าที่ของเรา

* สำหรับช่วงฤดูร้อนช่วงวันหยุดยาวจะมีการจองเต็ม กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า